phpBB България - Регистрация

При посещаването на “phpBB България”, вие се съгласявате на условиата написани долу, но ако не сте съгласни, не използвайте “phpBB България”. Запазваме правото си да променяме по всяко време условията и при промяна ще се опитаме на направим всично възможно да ви уведомим.
Въпреки че администраторите и модераторите на този форум ще се опитат да премахнат или да променят възможно най-бързо всеки материал, носещ вреда, невъзможно е да бъдат прегледани всички съобщения. Вие разбирате, че всички съобщения на тези форуми изразяват личното мнение на съответните им автори, а не на администраторите, модераторите или уебмастъра (като изключим съобщенията, пуснати от тези хора), и следователно те не носят никаква отговорност.
Приемате се да не пишете никакъв груб, неприличен, вулгарен, заплашителен, сексуално-ориентиран или всякакъв друг материал, който нарушава законите. Такова поведение може да доведе до моменталното и постоянното ви изгонване от форумите (както и уведомяването на вашия доставчик). IP адресите, от които са направени всички съобщения се записват и могат да бъдат използвани в такива случаи.

Приемате, че уебмастъра, администратора и модераторите на този форум имат правото да премахват, променят или заключват всяка тема по всяко време, ако намерят за уместно.

Като потребител одобрявате записването на всяка информация, която въведете, във база данни. Въпреки, че тази информация няма да бъде предоставяна на трети страни без вашето одобрение, уебмастъра, администратора и модераторите на този форум не могат да бъдат отговорни за всякакви хакерски атаки, които могат да доведат до разкриване на данните.
Всяко отделно лице има правото да притежава и използва не повече от ЕДИН (1) потребителски акаунт.
Неспазването на това условие може да доведе до загуба на достъпа до част от или всички Ваши акаунти, както и достъп до “phpBB България” като цяло.
Настоящите “Условия за ползване“ могат да бъдат преразглеждани и обновявани по всяко време от екипа. Ако продължите да ползвате форума, Вие автоматично се съгласявате с направените промени.


phpBB България